منتشرشده در خدمات ویزا

دعوت نامه کاری

دعوت نامه کاری :

  • با توجه به مدارک و سوابق تحصیلی و آشنایی شما به زبان دوم ممکن است که توسط کارفرما در کشور مقصد مورد توجه قرار گرفته و طی نامه ای رسمی استخدام شوید.
  • اما توجه به این نکته که دعوت نامه کاری برای کارفرما بسیار مشکل خواهد بود چون اولین شرط دعوت یک خارجی برای کار در کارخانه، شرکت ضمانت کامل مهاجر توسط  کارفرما است.
  • ضمانت و روند کاری باید توسط کارفرما در کشور خود انجام شده و بعد از طی فرایند های مورد نظر دعوت نامه صادر می شود  که در اکثر کشورهای پیشرفته این دعوت نامه به صورت الکترونیکی صادر می شود.
  • دعوت شوندگان فقط با استفاده از کد رهگیری آن میتواند فرایند ویزا را در سفارت دنبال کنند.

 

چرا گرفتن دعوت نامه کاری سخت می باشد :

  • به احتمال زیاد اکثر متقاضیان بعد از طی مدت زمانی از ادامه این کار منصرف می شوند چون دشوارترین مرحله در این نوع ویزا متقاعد کردن کارفرما میباشد.
  • این بدلیل شرایط بسیار دشواری است که کشورها پیش پای کارفرماها میگذارنند به زبان ساده تر استخدام یک شهروند بسیار راحت تر از یک فرد خارجی می باشد.
  • ضمانت کارفرما نیز به دشوار بودن این کار اضافه شده است.
  • کار فرما باید شما را از همه لحاظ ضمانت نماید تا بعد از ورود به کشور مقصد تحت کنترول باشید هر گونه تخلف شما به زیان دعوت کننده خواهد بود.
  • پس توجه نمائید که گرفتن دعوت نامه کاری به مراتب مشکل تر از سایر کارها می باشد. ( در بعضی از کشورها خود دولت کرفرما خواهد بود، یعنی با داشتن شرایط تخصصی مورد نیاز کشور مقصد شما میتوانید به کشور مورد نظر مهاجرت نمائید ماننده کانادا )

 

نرخ دعوت نامه کاری چقدر است :

هزینه اخذ دعوت نامه کاری  برای  متقاضیان در کشور های اروپایی پانزده هزار یورو است. این مبلغ جهت معرفی شما به کارفرما و نهایتا دریافت ویزای کاری است که مدت زمان انجام شده 2 تا 6 ماه می باشد. 

با ما تماس بگیرید

 

تقویم امروز

چهارشنبه 22 آذر 1396.
خورشیدی :
الأربعاء 25 ربيع أول 1439.
قمری :
Dec 13 2017.
میلادی :