در صورت هرگونه شکایت میتوانید از طریق شماره های زیر تماس بگیرید.

شمیران گشت

آژانس مسافرتی شمیران گشت

آژانس مسافرتی شمیران گشت

تلفن تماس: ۲۶۲۰۶۳۵۷  ۲۶۲۰۶۴۷۹

آدرس آژانس : در گوگل بنویسید آژانس شمیران گشت