زندگی زیبا است و دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن، بزرگترین لذت دنیاست.

 

اگر در تو حس روئیدن باشد ، در کویر هم سبز خواهی کرد.

 

 

آژانس مسافرتی شمیران گشت

تلفن تماس: ۲۶۲۰۶۳۵۷  ۲۶۲۰۶۴۷۹

آدرس آژانس : در گوگل بنویسید آژانس شمیران گشت