در صفحه فرم ویزای بلژیک شما میتوانید درباره وقت سفارت بلژیک ، مدارک ویزای بلژیک ، آدرس سفارت بلژیک اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ویزای بلژیک

مدارک لازم ویزای بلژیک

مدارک ویزای بلژیک

فرم درخواست ویزا به همراه یک نسخه کپی  – دو قطعه عکس جدید  – اصل گذرنامه و کپی از صفحه اول امضا شده و تمام صفحات ویزا دار: گذرنامه متقاضی باید حداقل تا ۳ ماه پس از انقضای ویزا دارای اعتبار باشد. –  ترجمه شناسنامه – مدارکی استطاعت مالی: ارائه مدارکی دال بر توانایی تقبل هزینه‌های این سفر –  ٩۵یورو بابت هر روز اقامت –  رزرو هتل و هواپیما –  بیمه‌نامه مسافرتی معتبر با پوشش ۳۰,۰۰۰ یورو – مدارک وضعیت کاری متقاضی در ایران –  کارمندان : گواهی اشتغال به کار – فیش حقوقی –  لیست بیمه – گردش حساب ۶ماهه تجار: اسناد شرکت – رسید پرداخت آخرین مالیات – گردش حساب ۶ماهه افراد با کار آزاد و خویش فرما : پروانه کسب – رسید پرداخت آخرین مالیات – گردش حساب ۶ماهه – افراد بازنشسته –  حکم بازنشستگی – گردش حساب ۶ماهه برای همراهان همسر: سند اثبات رابطه خویشاوندی (شناسنامه)  – فرزندان: سند اثبات رابطه خویشاوندی (ارائه شناسنامه پدر برای کل اعضای خانواده کافی است) – برگه اشتغال به تحصیل – رضایتنامه محضری از پدر و مادر (در صورتی که فرزند تنها سفر می‌کند) – رضایتنامه محضری از پدر یا مادر (در صورتی که فرزند تنها با یکی از والدین سفر می‌کند)

و در نهایت هر نوع مدرکی که نشاندهنده وابستگی شما در ایران است مثل سند مالکیت و …

 تعیین وقت برای درخواست ویزا

برای تعیین وقت باید به سایت www.visaonweb.diplomatie.be رفته و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید. در صورت تکمیل فرم «شماره پیگیری» به شما داده خواهد شد. سپس متقاضی باید برای دریافت وقت به سایت www.visa4Belgium.com مراجعه کند (در اختیار داشتن شماره اینترنتی برای این مرحله الزامی است). بعد از تعیین وقت از فرم ویزا پرینت گرفته و در روز مذکور دو کپی از فرم را به همراه داشته باشد.

وقت سفارت بلژیک در تهران از فرآیند ویزای آنلاین استفاده می‌کند.

در صورت عدم حضور در وقت مقرر اجازه دریافت وقت مجدد تا ۳ ماه داده نخواهد شد.

هزینه ویزا

هزینه ویزای کوتاه مدت (ملاقات خانوادگی، توریستی ، تجاری) ۶۰ یورو و برای ویزای طولانی مدت (الحاق به خانواده ، دانشجوئی) ۱۸۰ یورو است.

آژانس مسافرتی شمیران گشت

آدرس آژانس : در گوگل بنویسید آژانس شمیران گشت

آدرس سفارت بلژیک در ایران : تهران، الهیه، خیابان آقابزرگی، کوچه شیرین، پلاک ۴

پست الکترونیک : visa.teheran@diplobel.fed.be

تلفن‌ تماس برای امور ویزا : ۲۲۲۴۸۵۸۲