ویزای چک

اطلاعات صفحه فوق تکمیل خواهد شد

اخذ اقامت جمهوری چک (Czech Republic) از طریق ازدواج

 

اگر شما به عنوان یک خارجی با شخصی که تابعیت کشور جمهوری چک را دارد، ازدواج نمایید، می توانید به اقامت این کشور دست پیدا کنید. ازدواج در جمهوری چک از دو طریق مدنی یا مذهبی صورت میگیرد. برای ازدواج مدنی باید از دفتر اسناد رسمی ازدواج میتوانید اقدام کنید و برای ازدواج مذهبی شما میبایست از کلیسا مبادرت به انجام شرایط ازدواج نمایید . در قوانین چک مشخص شده که کسی نمیتواند به صورت قانونی ۲ و یا بیشتر همسر داشته باشد .

مدارک و شرایط مورد نیاز:

پاسپورت

هر ۲ نفر یزرگتر از ۲۱ سال باشند

گواهی نامه بانکی مبنی بر اثبات تامین یک سال هزینه زندگی شخص و همسر

زمان آشنایی با همسرتان و مدارکی جهت اثبات دوران نامزدی و ازدواج و آشنایی با یکدیگر

 

 

آژانس مسافرتی شمیران گشت

تلفن تماس: ۲۶۲۰۶۳۵۷  ۲۶۲۰۶۴۷۹

آدرس آژانس : در گوگل بنویسید آژانس شمیران گشت