بهمن ۶, ۱۳۹۶
سیاست آفریقای جنوبی ( چهره معروف نلسون ماندلا)

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی کشوری با نژادهای مختلف است. که باعث شده فرهنگ آفریقای جنوبی بسیار گوناگون باشد. منابع معدنی فراوان و زیادی از […]