دی ۱۱, ۱۳۹۶
لتونی

لتونی

لتونی از کشورهای حوزه دریای بالتیک است.در مورد جغرافیای لتونی می توان گفت این سرزمین مسطح و هموار است و به ندرت […]