ژانویه 1, 2018
اسلواکی

اسلواکی

اسلواکی در قسمت مرکزی قاره سبز واقع شده و پایتخت آن شهر براتسلاوا است. جغرافیای اسلواکی به سبب داشتن کوه ها، دره […]