اقامت ارمنستان از طریق ازدواج

اقامت ارمنستان

اخذ اقامت پنج ساله ارمنستان بصورت تضمینی

برای کل اعضا خانواده

کشور ارمنستان قوانین خاص خودش را دارد لذا افراد برای آگاهی از شرایط اخذ تابعیت در ارمنستان میبایست قوانین جدید مهاجرت به ارمنستان را بدانند. مقررات تابعیت ارمنستان مبتنی بر قانون اساسی مصوب ۱۹۹۵ و قانون تابعیت مصوب ۱۹۹۵ این کشور می‌باشد.

آژانس مسافرتی شمیران گشت

آدرس آژانس : در گوگل بنویسید آژانس شمیران گشت

گردآوری شده توسط wisa.ir

دی ۳, ۱۳۹۶

اقامت ارمنستان