دی ۳, ۱۳۹۶
کشور انگلیس

انگلیس

انگلیس از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است. پایتخت انگلیس شهر لندن است. جغرافیای انگلیس به صورتی است که از طریق یک […]