دی ۳, ۱۳۹۶
اقتصاد بلژیک

بلژیک

بلژیک کشوری به مرکزیت بروکسل که در شمال غربی اروپاست. فرهنگ بلژیک  همانند زبان های رایج در آن گوناگون است. اقتصاد بلژیک […]