دی ۱۱, ۱۳۹۶
کوه فوجی ژاپن

ژاپن

ژاپن کشوری است که از جزایر زیادی تشکیل شده است. جغرافیای ژاپن باعث شده از زمان گذشته مردم آن خودکفا باشند.و کار […]