arrow در حال مشاهده:شینگن چیست؟ ، شینگن کجاست؟

arrowپیمان شینگن چیست؟

ویزای شینگن چیست

پیمان شینگن چیست؟ موافقت نامه‌ ای است که به برداشته شدن مرز بین ۶ کشور اروپایی انجامید و امکان مسافرت بدون روادید بین این کشورها را فراهم کرد. این پیمان در سال ۱۹۸۵ بین پنج کشور اروپای غربی به امضا […]