بهمن ۶, ۱۳۹۶
تاریخ مسکو (کلیسای جامع سنت بازیل)

مسکو

مسکو پایتخت روسیه است. جغرافیای مسکو باعث شده، زمستان های آن سرد و طولانی و تابستان کوتاه و گرم داشته باشد. اقتصاد […]