دی ۳, ۱۳۹۶
جغرافیای نروژ (آبدره گیرانگر ثبت شده در یونسکو)

نروژ

نروژ کشوری اروپایی به مرکزیت شهر اسلو است. جغرافیای نروژ باعث ایجاد تابستان و زمستان متفاوت در این کشور  شده است. فرهنگ […]