دسامبر 24, 2017
سیاست اتریش ( پارلمان این کشور)

اتریش

اتریش کشوری است که رشته کوهای آلپ ازجمله مناطق توریستی آن هست. که اقتصاد اتریش را تکان داده و اشتغال زیادی در […]